ISTIGHOSAH MANAGEMENT SHODAQOH

SEKAPUR SIRIH SEJARAH PROFIL VISI MISI PROGRAM IMS BERBAGI TESTIMONI HADIST SEDEKAH AYAT SEDEKAH KATA MEREKA? UP TO DATE DOKUMENTASI DOKUMENTASI 2

TERJEMAHAN FIRMAN ALLAH SWT TENTANG SHODAQOH

Q.S. Al-Baqoroh (2) : 245 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

 Q.S.. Saba’[34] : 39,

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya

Tamba Ati ana limang perkara :

1. Maca Al-Qur'an ngangen-ngangen ring Ma'nane

2. Sholat wengi lakonono

3. Wong kang Sholeh kumpulana

4. Wetenge luwenana

5. Dzikir ati suwenana 

 

 Q.S.  AL-BAQARAH (2) : 261

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui

Q.S.  AL-Baqarah (2) : 264

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir